Metallus.it

Rotting Christ: la title track del nuovo album in streaming

Di seguito è disponibile “Kata Ton Demona Eaftou” (“Do What Thou Wilt”), title track del nuovo album dei Rotting Christ, in uscita il 5 marzo con la Season Of Mist.

Kata Ton Daimona Eaytoy“ tracklist:

01. In Yumen – Xibalba
02. P’unchaw Kachun – Tuta Kachun
03. Grandis Spiritus Diavolos
04. Kata Ton Demona Eaftou
05. Cine Iubeste Si Lasa
06. Iwa Woodoo
07. Gilgames
08. Rusalka
09. Ahura Mazda Anra Mainiuu
10. 666

Exit mobile version